Viktige telefonnummer

Innhold

Her har vi laget en oversikt over viktige telefonnummer

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Barnevernvakt 38075400

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Birkenes kommune 37281500

Helsestasjonen 37281530

Birkenes legesenter 37278990

Birkenes lensmannskontor 37278950

Brøyte/strøvakt/vei/vann/avløp vakttelefon 90656808

Legevakt 116117

Tannlegevakt 91184730

Veitrafikksentralen 175

Agder Energi 07272