Vindkraft

Innhold

På denne siden vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om eksisterende planer for utbygging av vindkraft i Birkenes og forhold rundt dette.

RWEs utkast til MTA- og detaljplan med detaljplankart (Miljø-, transport- og anleggsplan) for Oddeheia Bjelkeberg Vindkraftverk er nå klart.

Se planutkastet HER

Se utkastet til detaljplankart HER

Se presentasjon fra Kjell Rune Nakkestad, RWE, til formannskapet i Birkenes kommune 27.11.2019: PRESENTASJON