Veiarbeidsmeldinger

Innhold

På denne siden kan du lese om pågående og planlagt veiarbeid og annet anleggsarbeid som kan påvirke trafikanter i Birkenes. Klikk på lenkene for informasjon om de ulike anleggsprosjektene:
Trekking av fiberkabel, Birkelandsveien januar-mai 2019

I perioden 20. januar til 31. mai vil Eltel Networks jobbe med å strekke fiberkabel på Birkeland. I den forbindelse kan det bli korte stopp i biltrafikken på Birkelandsveien rett før og etter Fritunkrysset, når kabelen skal krysse riksveien. Eltels ansvarshavende er Øystein Paulsen, mob. 930 44 267.

Se hele veiarbeidsmeldingen her

Vedlikehold av Mollestad bru, januar-april 2019

I perioden 2. januar-30. april vil det foregå vedlikeholdsarbeid på Mollestad bru (den nye). I denne perioden vil det være redusert fart i anleggsområdet. Det er Bjørn Mykland AS som utfører arbeidet. Ansvarshavende er Leif Christian Gundersen, mob. 930 70 644.

Se hele veiarbeidsmeldingen her

Redusert framkommelighet til Natveitåsen, januar-mars 2019

Det foregår for tiden gravearbeid langs atkomstveien til Natveitåsen boligområde. Anleggsområdet strekker seg fra krysset Birkelandsveien-Natveitåsen til Natveitåsen barnehage. Gravearbeidet, som utføres i forbindelse med etablering av høydebasseng i Natveitåsen, vil ventelig pågå gjennom februar og mars. I denne perioden vil det være redusert framkommelighet langs atkomstveien til Natveitåsen. Kommunen oppfordrer bilistene til å vise varsomhet, spesielt overfor myke trafikanter. Det er TT Anlegg som utfører arbeidet. Ansvarshavende er Rune Røyland, mob. 995 71 510.

Se hele veiarbeidsmeldingen her

Opplasting av tømmer ved Steane, til 28. februar

Det foregår for tiden skogsdrift på Steane ved fv. 252, Oggeveien (ved krysset Oggeveien-Kleppveien). Anleggsarbeidet ventes å pågå fram til 28. februar. Fram til arbeidet er slutt vil det være nedsatt fartsgrense forbi anleggsområdet.

Se hele veiarbeidsmeldingen her