Vann og avløp

Innhold

Kommunens avløpsanlegg drives i tråd med tillatelse og konsesjoner fra forurensningsmyndighetene og til det beste for miljøet.

Ta gjerne kontakt med teknisk kontor for nærmere informasjon om muligheten for tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett og hvilke lover, forskrifter og regelverk som regulerer et abonnement.

Miljøfarlig avfall eller gjenstander må ikke kastes i toalettet! Dette kan medføre problemer i ledningsnett og renseanlegg. Det er ikke tillatt å slippe kvernet matavfall inn på kommunens avløpsnett.

Kunngjøring av vedtak:

Birkenes kommunestyre har i møte 21.06.2018, sak 072/18 vedtatt å innføre Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser med tilhørende tilleggsbestemmelser med virkning fra 01.09.2018.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg

Ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg

Mer informasjon om Standard abonnementsvilkår

Her er gjeldende forskrift om vann og avløpsgebyrer for Birkenes kommune vedtatt i kommunestyret den 18. juni 2013. Forskriften er gjeldende fra og med 01.07.2013.

Forskrift for vann og avløpsgebyrer

Prisliste for kommunale gebyrer

Dersom du oppdager feil på kommunale vann og avløpsledninger er det fint hvis du straks gir beskjed til Birkenes kommune. Vi vil rette opp feilene så snart som mulig.

Hverdager 09.00-15.00: 37 28 15 00

VAKTTELEFON VANN OG AVLØP: 480 15 025

Feil og mangler ved egne ledninger må du utbedre så raskt som mulig. Du tar selv kontakt med rørlegger.

 

Skjema

 

 

Eurofins

Hvis du er usikker på kvaliteten på drikkevannet ditt, kan du bestillie analysepakke på
Vannshop.euofins.no
Tlf: 945 04 277