Vilt

Innhold

Viltforvaltningens hovedoppgaver

  • Tilrettelegge  for en forsvarlig og fornuftig forvaltning av hjortevilt
  • Ettersøk etter skadet vilt
  • Forvalte kommunalt viltfond

Elg