Kartløsning for Birkenes

Innhold

Kart

Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder over kommunen. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresse, gårds- og bruksnummer eller stedsnavn. Her får du også mulighet til å bestille situasjonskart og naboliste til søknader. Dette er samme løsning som brukes på mobile enheter, og kan brukes i alle nettlesere på pc.

Kommunekart

Kartbestilling rettet mot konsulentmarkedet

 

Kommunen har selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI- eller DXF-format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet. Kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m. Digitale plandata bestilles direkte fra kommunens geodataavdeling, som er lokalisert på Birkeland.

Kartbestilling

Se eiendom

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket

Se eiendom