Feiing og brannvern

Innhold

Det er Kristiansandsregionen Brann og Redning som har hovedansvaret for brannberedskap og feiing i Birkenes kommune.

Ved øyeblikkelig hjelp ring tlf. 110

Kontaktinformasjon

 • Kristiansandsregionen Brann og Redning tlf: 478 14 000

Feiing

Feiervesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feiing av piper er i dag behovsprøvd noe som vil si at pipa blir feid minimum hvert fjerde år, eller hyppigere - i forhold til den enkelte huseiers bruk av ildsted. Feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Hvis du lurer på:

 • når det ble feiet sist?
 • når skal det feies neste gang?
 • om har det blitt feid?
 • når det er tid for tilsyn/om det har vært tilsyn?

Ring Kristiansandsregionen Brann og Redning på tlf: 478 14 000.

Gebyr

Fra 1. januar 2016 har KBR overtatt gebyransvaret også. Det betyr at alle spørsmål om feiing og feiegebyr skal rettes til KBR.

Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot all bruk av ild i skog og utmark.

Fyrverkeri

Det kreves tillatelse til å drive med handel og oppbevaring av fyrverkeri. Søknad sendes Kristiansand Brann og Redning (KBR). Søknadsskjema -avbrenning pyroteknisk vare

Nytt ildsted

Nye rentbrennende ovner gir 30 - 50 % mer varne enn gamle ovner og de forurenser mye mindre. Som huseier er du pliktig til å melde i fra til kommunen når ildstedet er installert.

Ildsted: melding og kontrollerklæring

Røykvarsler

Husk å sjekke røykvarsler og slukkeutstyr en gang i måneden

Oppbevaring av brannfarlig vare

Brannfarlig vare (gass og væsker): Ved oppbevaring av gass og/ eller væsker over en viss mengde, må det søkes om tillatelse.

 • GASS - over 55 l.(2,11 kilos beholdere) må det søkes tillatelse. Skal aldri oppbevares i kjeller eller på loft.
 • A-væske - over 5 l. må det søkes tillatelse. Skal ikke oppbevares på loft.
 • B-væske (eks: white spirit, parafin) - over 50 l. må det søkes tillatelse.
 • C-væske (eks: fyringsolje) - over 200 l. må det søkes tillatelse.

Mer informasjon kan du finne på KBR sin nettside. kbr.no

Sjekkliste før fyringssesongen

 • kontroller ovnen for sprekker og defekter
 • fyr med tørr ved - det gir høyt varmeutbytte, lite sot i skorsteinen og er mer miljøvennlig
 • ha god trekk
 • åpne alle trekkventiler ved opptennning
 • ved hyppig ilegg av små mengder brensel unngår du kraftig fyring som kan skade ovn og skorstein
 • bruk aldri bensin, parafin eller brannfarlige væsker til opptenning. Utetthet mellom pipe og onvsrør kan gi gnister
 • lekkasjer fra oljerør og kraner er lettantennelig og vanskelig å slukke
 • dersom treverk rundt ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy
 • peisspjeld må ikke stenges hvis det fyres
 • oppdager du sotbrann, streng straks alle ventiler og luker til skorsteinen og ring brannvesenet tlf 110