Kunngjøringer

Innhold

Her finner du en oversikt over saker som er ute til høring. Fristene er oppgitt i tabellen.

Kunngjøringer

Dato publisert Kunngjøring Frist Saksbehandler Plan id
20.09.17 Høring: Forskrift om jakt og fangst av bever 08.10.17 Ånund Ettestad  
24.05.17 Detaljregulering for del av Hauane 17.07.17 Øyvind Raen 20150002
   13.02.18  Vedtak etter stadnavnlova  07.03.18  Unn Rita Lindtveit  
 18.04.18  Vedtak om skrivemåte for adressenavn    Unn Rita Lindtveit  
 17.10.18  Vedtatt reguleringsplan, detaljregulering for massetak del av Høygilts moner    Runa Fredriksen Storeng  20160001
         

Innspill

Innspill kan sendes pr e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller pr brev til

Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland