Sosiale medier

Innhold

Birkenes kommune bruker facebook i kommunikasjon med innbyggere og andre.

Disse retningslinjene er en del av Birkenes kommunes veileder for sosiale medier. Retningslinjene gjelder for ansattes bruk av sosiale medier og kommunens offisielle kontoer.

 • Offisielle kontoer med navn Birkenes kommune opprettes av rådmannen.
 • Oppretting av offisielle kontoer i regi av kommunale virksomheter kan ikke foretas uten godkjenning av rådmannen. Det skal opplyses om formålet med kontoen.
 • Virksomhetsleder er ansvarlig for driften av den enkelte konto.
 • Alle ytringer på de offisielle kontoene skal være politisk og religiøst nøytrale og må ikke virke diskriminerende på noen måte.
 • Det kan informeres om offentlige arrangementer og annet som er av stor betydning for lokalsamfunnet vårt og innbyggerne våre. Videre kan kontoer brukes til kontakt med objektive aktører og instanser.
 • I dialog med andre på sosiale medier:
  • Svar på spørsmål og kommentarer
  • Rett opp faktafeil
  • Si takk for skryt
 • Vær bevisst på skillet mellom administrativt og politisk nivå. Henvis kun til rådmannens innstilling i politiske saker som er under behandling og til vedtaket ved politiske saker som er avgjort. Ikke gi egne vurderinger i denne type saker.
 • Ved henvendelser som krever saksbehandling / arkivering skal avsender oppfordres til å rette en formell henvendelse til kommunen. Denne vil da bli besvart i samsvar med kommunens saksbehandlingsrutiner.
 • I krisesituasjoner hvor rådmannen har satt beredskapsledelse bør det i hvert tilfelle vurderes om all kommunikasjon på kommunens offisielle kontoer skal foregå via beredskapsledelsen.
 • Ved all kommunikasjon på offisielle kontoer: Husk at du alltid representerer Birkenes kommune!
 • Vær bevisst din rolle som ansatt i Birkenes kommune ved all bruk av sosiale medier.
 • Vær åpen om at du er ansatt i Birkenes kommune i sammenhenger hvor dette er naturlig.
 • Presiser at du ytrer deg som privatperson og ikke på vegne av Birkenes kommune dersom det kan reises tvil om din rolle.
 • Husk at reglene om taushetsplikt, personvern, ytringsfrihet, lojalitetsplikt m.v. som du forholder deg til i din jobb i Birkenes kommune også gjelder når du opptrer som privatperson i sosiale medier.
 • Delta gjerne i faglige debatter på nett. Sosiale medier kan også være en kilde til kunnskap.
 • Ansatte i Birkenes kommune skal ikke være i kontakt med egne brukere på sosiale medier. Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende/leverandører i sosiale medier. Selv om du i utgangspunktet synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter.
 • Ved henvendelser som krever saksbehandling/arkivering skal avsender oppfordres til å rette en formell henvendelse til kommunen. Dette vil da bli besvart i samsvar med kommunens saksbehandlingsrutiner.
 • Husk at internett kan være permanent. Vis varsomhet!

 

Bruk skjønn, sunn fornuft og nettvett!