Politiske utvalg

Innhold

Kontrollutvalget

Kommunelovens §

Kontrollutvalgets oppgaver

 Medlemmer

Sakspapirer til møtene

Møteplan 2017

Kommunestyret

Kommunelovens §

Kommunestyret har det overordnede ansvar for alt kommunen gjør. For å kunne utøve dette ansvaret på en god måte, må kommunestyret ha tilgang på nødvendig informasjon og faglige råd. I tillegg må det finnes et godt system for å iverksette de vedtak kommunestyret gjør.

Møtekalender og medlemmer

 

Formannskapet

 Møtekalender og medlemmer

Planutvalg

 Møtekalender og medlemmer

Tjenesteutvalg

Møtekalender og medlemmer

 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funkjonsevne

Møtekalender og medlemmer

Administrasjonsutvalget

Arbeidsmiljøutvalget

 

Øvrige nemnder og utvalg 2015-2019

Øvrige nemnder 2015-2019