Politisk ledelse

Innhold

Kontaktinformasjon for ordfører, varaordfører, leder tjenesteutvalget og gruppeledere.

Ordfører

Anders Christiansen er ordfører i Birkenes. Han representerer arbeiderpartiet og har vært ordfører siden 2015.

Ordfører treffes på mobil 900 35 778  eller   e-post ordfører

 

Ordføreren har kontor i 1. etg i  Kommunehuset,  i gangen inn til kantina.

Han treffes på kontoret fra kl. 08.30-15.00 alle hverdager, så fremt han ikke er opptatt i møter eller andre oppdrag.

Du kan se i ordførerens ukesprogram når han er til stede på kommunehuset. Det kan bli endringer i programmet. For å være sikker på å treffe ham på kommunehuset er det derfor best å ringe på forhånd.

Du kan også treffe ordføreren på Marikken på Strøget første lørdag i måneden. Da har han "Ordførerens time" i butikklokalene fra 12.00 til 13.00.

 

Uke 24 og 25/2019

 

Varaordfører

 Anne Kari Birkeland Uavhengig

Ble valgt inn for Kristelig Folkeparti for perioden 2015-2019

Birkeland er fra 22.01.2019 uavhengig representant

mobil : 976 63 250  epost varaordfører

 

 

Leder tjenesteutvalget

 Anders Snøløs Topland Senterpartiet

Mobil: 913 80 959  e-post utvalgsleder

 

 

Gruppeledere

 
Arbeiderpartiet Linda Hye    
Fremskrittspartiet Odd Gunnar Tveit    
Høyre Gunnar Høygilt    
Kristelig Folkeparti Geir Colbjørnsen    
Senterpartiet Alfred Skar Kylland    
Venstre Ole Morten Vegusdal