Politisk ledelse

Innhold

Kontaktinformasjon for ordfører, varaordfører, leder tjenesteutvalget og gruppeledere.

Ordfører

Anders Christiansen er ordfører i Birkenes. Han representerer arbeiderpartiet og har vært ordfører siden 2015.

Ordfører treffes på mobil 900 35 778  eller   e-post ordfører

 

Ordføreren har kontor i 1. etg i  Kommunehuset,  i gangen til kantina.

Han treffes på kontoret fra kl. 08.30-15.00 alle hverdager, så fremt han ikke er opptatt i møter eller andre oppdrag.

Du kan se i ordførerens ukesprogram når han er til stede på kommunehuset. Det kan bli endringer i programmet. For å være sikker på å treffe han på kommunehuset er det derfor best å ringe på forhånd.

 

Uke 42 og 43/2017

 

Varaordfører

 Anne Kari Birkeland, Kristelig Folkeparti  

mobil : 976 63 250  epost varaordfører

 

 

Leder tjenesteutvalget

 Alfred Skaar Kylland Senterpartiet

Mobil: 976 12 099  e-post utvalgsleder

 

 

Gruppeledere

 
Arbeiderpartiet Linda Hye    
Fremskrittspartiet Odd Gunnar Tveit    
Høyre Gunnar Høygilt    
Kristelig Folkeparti Anne Kari Birkeland    
Senterpartiet Alfred Skar Kylland    
Venstre Ole Morten Vegusdal