Lover og regler

Innhold

"Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes." Fra Magnus Lagabøtes landslov, 1274

Kommuneloven med tilbehør

Kommuneloven

Kurs om kommuneloven

Forskrift om medvirkningsordninger

Forskrift om kontroll og revisjon

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling

 

Forvaltningsrett

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Lokale regleverk

Delegasjonsreglement for Birkenes kommune

Etiske regler for folkevalgte og ansatte i Birkenes kommune

Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg

Retningslinjer for Birkenes kommunes kulturpriser