Kommunale enheter

Innhold

Enheter

Birkenes kommune er organisert med 15 enheter. Enheter har eget budsjettansvar og ligger administrativt direkte under rådmannens ledergruppe. Her finner du kontaktinformasjon til enhetslederne og lenker til informasjon fra den enkelte enhetene på nettsiden.

 

Enhetsleder: Nina Martinsen

 

Enhetsleder: Terje Bakken

 

Enhetsleder: Kristian Cummings

 

Enhetsleder: Arnold Aas

 

Enhetsleder: Jarle Tommy Hansen

 

Enhetsleder: Wenche Reinertsen

 

Enhetsleder: Mette Harberg

 

Enhetsleder: Anne Skribeland

 

Enhetsleder: Stian Nordahl Sørli

 

Enhetsleder: Merete Holtan

 

Enhetsleder: Aud Hellen Bergland

 

Enhetsleder: May Kristin Ødegård

 

Enhetsleder: Trude Murberg

 

Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen

 

Enhetsleder: Torbjørn Vik