Beredskap

Innhold

Uønskede hendelser er en utfordring for et lokalsamfunn, og derfor er det viktig at kommunen har planer for forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunen planlegger å kunne håndtere ulykker og kriser på best mulig måte.

Det betyr at vi skal

  • Sørge for innbyggernes trygghet
  • Ha planer for at samfunnsviktige funksjoner ikke stopper opp under ei krise
  • Verne om miljø og kulturverdier
  • Forhindre ødeligging av økonomiske og materielle verdier

Birkenes kommune har en politisk godkjent plan for krisehåndtering av ulykker og uønskede hendelser. Kommunen har en egen kriseledelse ledet av rådmannen og et eget psykososialt kriseteam.

Ved uønskede hendelser ta kontakt med Politiet på tlf: 112