Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Innhold

Søknadspapirene kan skrives ut eller fås i kommunens servicetorv. Egenerklæring, legeerklæring og bilde skal leveres inn samlet til behandling hos kommunen. Birkenes kommune benytter seg av faglig kompetanse fra Kristiansand parkeringsselskap, som gir anbefalinger om vedtak. Anbefalingene er i tråd med retningslinjer. Du må levere inn det gamle parkeringsbeviset når det nye utleveres, eller hvis du får avslag på søknaden.

Egenerklæring

Legeerklæring