Tilskudd og kulturmidler

Innhold

I Birkenes kommune deles det hvert år ut kulturmidler til lag og foreninger. Søknadsfristen er 1. april.

Søknadsskjema

Søknad om kulturmidler