Koordinator og individuell plan

Innhold

Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en koordinator og/eller individuell plan være til god hjelp for deg.

Koordinator/Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Det skal sikres at det til enhver tid er en koordinator som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg.

I Birkenes kommune har vi

  • Demenskoordinator
  • Kreftkoordinator
  • IP-koordinator (Individuell plan)

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv, dine pårørende eller fra din koordinator. Hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger på tjenesteapparatet.   

Har du rett til individuell plan, har du også rett til koordinator. En koordinator skal være et bindeledd mellom deg og de ulike offentlige etatene, og sikre at et evt. planarbeid settes i gang. 

Koordinerende enhet i Birkenes kommune består av kommunalsjef helse- og velferd, enhetsleder i NAV og IP-koordinator. Enheten har ansvar for å utpeke koordinatorer og oppfølgingen av dem.

Søknadsskjema for individuell plan

Korodinator: kommunens søknadsskjema for helsetjenester.

Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00. 

Her finner du en oversikt over aktuelle lover og regler

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med kreftkoordinator, demenskoordinator eller IP-koordinator?

Send e-post eller ring sentralbordet på 37 28 15 00.