Psykisk helse og rus

Innhold

Avdeling for psykisk helse og rus yter tjenester til mennesker som bor hjemme og som har psykiske plager/lidelser og/eller rusavhengighet.

Avdelingen holder til vis à vis legekontoret og har åpent mandag til fredag kl 08.30 -15:00.

Ansatte

Merete Foss Nielsen (Teamleder): 906 94 808

Bjørg Gustavsen: 993 95 505

Liv Karin Aamlid: 950 95 054

Ragnhild G. Flakk: 947 84 565

Elin Mykland (ROP-koordinator): 477 55 054

Ta kontakt med servicetorvet på tlf 37 28 15 00 om du ikke oppnår kontakt.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som er sammensatt av ansatte med ulik kompetanse innen psykisk helse og rus.

Slik kommer du i kontakt med oss

 • Henvisning fra fastlege
 • Henvisning fra andre instanser som f.eks NAV, helsestasjon, Akuttambulant team, DPS
 • Ta kontakt selv ved å ringe eller komme innom

Hver mandag har vi inntaksmøte, da blir saken din vurdert og du vil motta et brev angående saken din innen 3 uker.

Tilbud i avdelingen idag

 • Individuelle samtaler
 • Samtalegruppe
 • Koordinering av tjenester/individuell plan, tiltaksplaner
 • Miljøarbeid, trening/veiledning
 • Koordinator for mennesker med samtidig rus og psykiske lidelser (ROP-koordinator)
 • Kurs i depresjonsmestring (KiD) i samarbeid med Lillesand kommune
 • Kurs i belastningsmestring/stressmestring (KiB) i samarbeid med Lillesand kommune
 • Kurs i livsmestring
 • Sinnemestringskurs 
 • Aktivitetstilbud etter behov

Aktivitetssenter (Smedens Kjerr)

Aktivitetssenteret i Smedens Kjerr tilbyr sosialt felleskap i trygge omgivelser, med bl.a. felles måltider. Mentale og fysiske funksjoner stimuleres på brukerens premisser. Det er personale tilstede, men tilbudet er i perioder brukerstyrt (uten personale).

Aktivitetssenteret har åpent tirsdag og torsdag fra 11.00 til 14.00.
 

Aktuelle lenker

kognitiv.no

napha.no

psykiskhelse.no

rop.no

ropbruker.no

littsint.no

sinnemestring.no