Kreftkoordinator

Innhold

Lillesand og Birkenes kommune i samarbeid med kreftforeningen har en kreftkoordinator i 50 % stilling.

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har en kreftsykdom, eller er pårørende til en kreftsyk.

Tilbudet er lavterskel og det kreves ikke henvisning fra lege. Derfor kan kreftrammede, pårørende eller helsepersonell ta direkte kontakt.

Hva gjør en kreftkoordinator?

Kreftkoordinatoren

  • hjelper til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende
  • skal arbeide for gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen, tidlig fase, rehabilitering og omsorg ved livets slutt
  • er samtalepartner og gir råd og veiledning
  • samarbeider med fastlege, hjemmetjeneste og sykehus
  • følger opp i hjemmet, familier med barn
  • koordinerer tjenester
  • har oversikt over tilbud som kan være aktuelt for deg

Åpningstid

Kreftkoordinatoren er tilstede på kommunehuset på Birkeland mandager fra kl 12.30.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med kreftkoordinatoren?

Sen e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.