Boveiledertjenesten

Innhold

Boveiledertjenesten yter tjenester til mennesker som på grunn av sin utviklingshemming/autismespekterforstyrrelse har behov for tilrettelagt hjelp for å kunne fungere i dagliglivet.

Formål

Formålet med tjenestene er at brukeren skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet. Bistanden er individuelt tilpasset, ut fra vedtak om opplæring, vedlikehold av ferdigheter, tilsyn eller behov for omsorg/tilstedeværelse.

Boliger

Birkenes kommune har 11 boliger som leies ut til mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelse. Boligene har døgnbemanning og ligger i umiddelbar nærhet til kommunehuset og tjenestetilbudet i Boveiledertjenesten.

Digerhaug

På Digerhaug er det åtte leiligheter og en avlastningsenhet. Leilighetene er fordelt på fire tomannsboliger som ligger rundt et tun. Digerhaug har døgnbemanning og menneskene som bor der har ulike utfordringer. Vi er opptatt av at hver beboer har individuelle behov, interesser og aktiviteter, og at alle skal få tjenester og oppfølging tilpasset den enkelte.

Smedens Kjerr

Smedens Kjerr 50 er både adresse og navn på en bolig. Huset inneholder fire like leiligheter i tillegg til et fellesareal. Boligen er bemannet for heldøgns omsorg. Den ene leiligheten er for tiden en avlastningsleilighet. De som bor her har forskjellige behov for bistand. Vi er opptatt av at hver beboer har individuelle behov, interesser og aktiviteter, og at alle skal få tjenester og oppfølging tilpasset den enkelte.

Dagsenter

Birke dagsenter er et tilbud til hjemmeboende med psykisk utviklingshemming.

Les mer om Birke dagsenter her