Dagtilbud til personer med demenssykdom

Innhold

Bestestua er et dagtilbud til personer med begynnende demenssykdom.

Formålet med tjenesten

Tilrettelagt aktivitetstilbud for personer med demens. Tilbudet inkluderer transport til og fra hjemmet, frokost og middag. Dagligdagse gjøremål i forbindelse med måltidene

Andre aktiviteter som sang og musikk, høytlesing, mimring, trim, "hjernetrim", turer m.m.

Målene for Bestestua

Målene for Bestestua er å

  • være et trygt sted å være
  • skape en rolig atmosfære, hvor du og pårørende blir møtt med forståelse og respekt.
  • sette fokus på hver enkelts ressurser, for at du skal oppleve mestring og livskvalitet.

Serviceerklæring for dagtilbud Bestestua

Kriterier for tildeling

Tjenesten gis til personer med demensdiagnose. Personer som er under utredning kan også få plass.

Lovgrunnlag

Dette tilbudet er ikke hjemlet i lov.

Betalingssats

Fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

For 2018 er det en egenandel på kr. 77,- pr. dag

Åpningstid

Mandag og torsdag fra kl. 09.00 til 13.30

Slik søker du

For å få plass på dagtilbudet, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland, eller på postmottak@birkenes.kommune.no   Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Hjemmetjenesten eller Servicetorvet.

Tildeling av plass skjer etter at kommunen har mottatt søknadsskjema og vært på besøk hjemme hos søkeren.

Kontaktinformasjon

Bestestua, mandag og torsdag: 37 28 16 46 / 482 66 339 

Aktivitetssenteret, mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 37 28 16 02 / 37 28 16 49