SFO

Innhold

SFO har vi på Birkeland skole, Engesland skole og Herefoss skole
Informasjon om SFO

Det er SFO (skolefritidsordning) på alle tre barneskolene i Birkenes kommune, Birkeland skole, Herefoss skole og Engesland skole.

Som hovedregel gis alle barn plass ved skolefritidsordningen etter søknad.

Skolefritidsordningen:

  • Er et frivillig tilbud for barn 1. - 4. skoletrinn, før og etter skoletid og på visse skolefridager. Ordinær SFO følger skoleruten.
  • Har tilbud i skolens ferier når det er nok søkere. SFO i feriene tilbys ved Birkeland skole.
  • Legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter ut i fra barnas alder, interesser og funksjonsnivå.

Det er 1 mnd oppsigelsestid på SFO. Oppsigelse skal skje skriftlig til SFO leder.

Det betales for 11 mnd. (Halv juni og halv august.)

Søknadsskjema

Link til søknadsskjema

Søknadsfrist er 1. juni.

SFO ved de ulike skolene

SFO Birkeland skole

SFO Engesland skole

SFO Herefoss skole

 

Priser

5-14 t/u 160 kr eks: 7 t/u a 160 kr = 1120 kr måneden + 121 kr i kostpenger

15-18 t/u 150 kr eks: 12 t/u a 150 kr = 1800kr måneden + 121 kr i kostpenger

19-20 t/u 145 kr eks: 20 t/u a 145 kr= 2900 kr måneden + 121 kr i kostpenger

21-22 t/u 140 kr eks: 22 t/U a 140 kr = 3080 kr måneden + 121 kr i kostpenger