Vei

Birkenes kommune har driftsansvar for ca. 100 km vei. I dette inngår også gang-og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser. Ca 2/3 av kommunale veier er grusveier. Målsettingen vår er et veinett som er velfungerende for brukerne.

Vi setter pris på at du underretter oss når standarden ikke er tilfredsstillende.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder vei, vann og avløp: Stian Sørli,  tlf. 37 28 15 00

Sommervedlikehold

Sommervedlikeholdet omfatter blant annet skraping, grusing, grøfterens og kantklipping. Deler av dette arbeidet utføres av kommunen, det meste utføres av private etter anbud.

Fylkes- og riksveier

  • Lemminkäinen har ansvaret for brøyting og strøing av fylkes- og riksveier i store deler av kommunen.
  • Risa har ansvar for brøyting av riksvei 42 og riksvei 405.
  • NCC Roads har ansvar for strekningen fylkesvei 261 Trongedal til Samkom og fylkesvei 254 Boen til Mollestad på vestsiden av Topdalselva.

Kontaktinformasjon:

Lemminkäinen: Tlf. 67 91 48 00
Risa: Tlf: 51 79 13 00
NCC Roads: Tlf: 40 00 59 92
Statens vegvesen: Tlf: 81 54 80 00

Vil du lese enda mer om vei?
Her finner du informasjon om:

 

 

Publisert
21.06.2010
Sist endret
30.05.2016
Publisert av
Bjørg Senum Lie

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker