Vann og avløp

Kommunens avløpsanlegg drives i tråd med tillatelser og konsesjoner fra forurensningsmyndighetene og til beste for miljøet.

Ta gjerne kontakt med teknisk kontor for nærmere informasjon om muligheten for tilknytning til kommunalt avløpsnett og hvilke lover, forskrifter og regelverk som regulerer et abonnement.

Miljøfarlig avfall eller gjenstander må ikke kastes i toalettet! Dette kan medføre problemer i ledningsnett og renseanlegg. Det er ikke tillatt å slippe kvernet matavfall inn på kommunens avløpsnett.

Søknadskjemaer vedr. vann- og avløp

Feil og mangler

Dersom du oppdager feil på kommunale avløpsledninger er det fint hvis du straks gir beskjed til teknisk kontor. Vi vil rette opp feilene så snart som mulig.

Feil og mangler ved egne ledninger må du utbedre så raskt som mulig.

Drikkevann fra plastrør - er det helseskadelig?

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder vei, vann og avløp: Stian N. Sørli tlf: 48168201

Driftsoperatør: Rolf Heia, tlf: 971 76 232
Avdelingsingeniør: Kjell L. Andersen, tlf: 37 28 15 62
Teknisk leder: Halvor Nes, tlf: 37 28 15 61

Fett og olje i avløpet

Eurofins
Hvis du er usikker på kvaliteten på drikkevannet ditt, kan du bestillie analysepakke på
Vannshop.euofins.no
Tlf: 945 04 277

 Radon i vann kan bestiller i vår nettbutikk eller ved henvendelse på telefon.

Radon i luft kan vi dessverre ikke hjelpe med. Det er imidlertid masse andre lokale firmaer som driver med dette, så be kundene søke på gule sider etc.

Publisert
29.06.2010
Sist endret
10.03.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker

Aktuelle tjenester