Vold i nære relasjoner

Birkenes kommune har  fokus på forebygging av vold i nære relasjoner, i samarbeid med Birkenes lensmannskontor og Agder Politidistrikt.

Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som skal ha et våkent øye for dette arbeidet og som skal bidra til ulike tiltak som styrker arbeidet.

Det er trykket opp nytt opplag av veilederen «Vold i nære relasjoner», som alle ansatte skal være informert om og godt kjent med. Ta kontakt med ett av medlemmene i arbeidsgruppa om din avdeling eller noen av dine ansatte har behov for flere veiledere, eller en ny gjennomgang av innholdet.

Den elektroniske versjonen finner du her: Veileder om vold i nære relasjoner

Se også Handlingsplan – vold i nære relasjoner

 

Kontaktinformasjon
Barnevernet i Birkenes og Lillesand: 37 26 15 80
Barnevernvakta: 38 07 54 00
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Politiet: 02800

 

BILDET: Arbeidsgruppa består av (f.v.) Merete Foss Nielsen (Psykisk helse), Vidar Mathisen (Barnevernet), Astrid Færden Gaare (SLT-koordinator), Katrine Vollan (Politiet) og Marianne Bjørnshei (Helsestasjonen).

 

Publisert
21.02.2014
Sist endret
20.12.2016
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Nyttige lenker