Skolene i Birkenes

Tjenestesjef for barnehage og skole er Marianne Moen Knutsen

Informasjon om den enkelte skole finner du på skolenes egene nettsider, ved å trykke på linkene nedenfor.

I Birkenes kommune er det to barneskoler, en kombinert skole og en ungdomskole. Det er i tillegg grunnskoleopplæring for fremmedspråklige på Birkenes voksenopplæring.

* Birkeland skole (1-7 tr)

* Herefoss skole (1-7 tr)

* Engesland skole (1-10 tr)

* Valstrand ungdomsskole

* Birkenes Læringssenter

Alle barneskolene tilbyr SFO for 1-4 klasse. Mer informasjon om SFO finner du på den enkelte skoles hjemmeside.

 

Søknad om elevpermisjon over 3 dager skal gjøres via Birkenes kommunens hjemmeside, ved å bruke elektronisk søknadssenter.

 

Publisert
13.01.2016
Sist endret
06.04.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Nyttige lenker