Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av mange slag.

1985 var skolesekkens spede begynnelse med 4 fylker innvolvert bl.a. Aust Agder. Den kulturelle skolesekken ble dannet for at alle barn og unge en gang i løpet av skoletiden skal få oppleve profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet, samtidig som de skal få utfolde seg med egne kulturelle aktiviteter.

Gjennom skolesekken i dag får elever tilbud innenfor et mangfold av kunstfelt. Forfattere, filmskapere, scenekunstnere og musikere skaper øyeblikksituasjoner for mange elever rundt om i skolens gymsaler. Museer og kunstinstitusjoner gir sanselige erfainger i både fortid og samtid.

Opplevelser og erfaringer innen kunst og kultur er i mange tilfeller øyeblikksmøter. Samtidig kan det gi verdifulle innfallsvinkler som en kan benytte seg av både i enkeltfag, i større prosjekter og i skolehverdagen generelt.

Lokale tilbud i den kulturelle skolesekken

Publisert
18.06.2010
Sist endret
13.01.2016
Publisert av
Bjørg Senum Lie

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Nyttige lenker