Barnehage

I Birkenes kommune er det både kommunale og private barnehager. For mer informasjon om hver enkelt barnehage se listen under og klikk deg inn på den barnehagen du ønsker å vite mer om.

Barn i kulturbarnehaven

Kommunale barnehager:

 • Birkeland barnehage
 • Natveitåsen barnehage
 • Engesland barnehage
 •  

  Private barnehager:

 • Hampehaugen barnehage
 • Kulturbarnehaven Grasham
 • Birkenes FUS barnehage
      avd. Birkeland
      avd.  Herefoss
 •  

  Søknadsfrist 1. mars

  Birkenes kommune gjør oppmerksom på at regjeringen har ute til høring et lovforslag som sier at barn født i november 2016 har rett til plass fra høsten 2017.

  Det betyr at kommunen må endre søknadsprosedyrene slik at også foreldre med barn født i november 2016 får mulighet til å søke om plass, gitt at lovforslaget blir vedtatt. Søknad vil skje gjennom det ordinære opptaket, med søknadsfrist 1. mars.

   Informasjon til deg som skal søke barnehageplassved hovedopptaket 2017

   Elektronisk søknad

   Vedtekter for barnehagene i Birkenes kommune

  Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling

  Info om søknad om redusert foreldrebetaling

  Moderasjonsordninger for foreldrebetaling

   

  Overgangen fra barnehage til skole

  Språkplan for barnehage og skole

   

  Publisert
  07.06.2010
  Sist endret
  18.06.2010
  Publisert av
  Birkenes kommune

  Kontaktinformasjon

  Birkenes kommune
  PB 115 
  4795 Birkeland 
  Telefon: 37 28 15 00 
  Faks: 37 28 15 01
  E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

  Org. nr: 964 965 870
  Åpningstider: 09:00 - 15:00

  Virksomhetens temaer