Barnehage og skole

Bilde av den nye 2-4 trinn skolen.

Barnehage

Barnehageoppstart høsten 2017
Birkeland, Engesland, Natveitåsen, Hampehaugen og Kulturbarnehaven Grasham starter mandag 7.august med planleggingsdag. Barna begynner tirsdag 8. august.

NB! Dette gjelder ikke for FUS-barnehagene.  De har åpent hele sommeren, men har planleggingsdager 14. og 15. august, så første dag for nye barn og nye avdelinger er onsdag 16. august.

I Birkenes er det tre kommunale og fire private barnehager.

Spesialpedagogisk koordinator for barnehage og skole: Hilde R. Høygilt
Tlf.: 37 28 15 22 / 988 51 580
E-post

Skole og SFO

I Birkenes kommune er det:

  • to barneskoler (Birkeland skole og Herefoss skole)
  • én kombinert 1.-10. klasse skole (Engesland skole)
  • én ungdomskole (Valstrand skole)

Alle skolene tilbyr SFO (skolefritidsordning) for 1.-4. klasse. Informasjon om SFO finner du på den enkeltes skoles hjemmeside.

Tjenestesjef for barnehage og skole: Marianne Moen Knutsen

Kulturskolen

Kulturskolen er et samarbeid mellom Birkenes og Lillesand kommune. I Birkenes er det undervisning på Valstrand skole og noe undervisning på Engesland skole.

Rektor for kulturskolen: Nina Martinsen Tlf: 37 28 15 00
Send e-post

Birkenes læringssenter

Birkenes læringssenter holder til i det gule modulbygget ved siden av sykehjemmet på Birkeland.

Læringssenteret tilbyr:

  • Spesialundervisning til voksne
  • Norskopplæring til fremmedspråklige
  • Grunnskoleopplæring til norske og minoritetsspråklige

Rektor for læringssenteret: Mari Reiersen Jensen, tlf: 37 28 16 21

Inspektør: 37 28 16 25
Personalrom : 37 28 16 24

 

Publisert
28.05.2010
Sist endret
17.02.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Nyttige lenker

Relaterte artikler