Økonomiplan/Budsjett

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk  oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

I tillegg skal komunestyret innen årets utgang vedta budsjettet for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende pøan for bruk av komunenes midler i budsjettåret, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.

Birkenes kommunestyre behandler hvert år budsjettdokumentet i sitt desembermøte. I dette dokumentet inngår både økonomiplan for de neste 4 årene og budsjettet for det kommende år.

 

Økonomiplan 2017 - 2019

 

 

 

Publisert
21.06.2010
Sist endret
09.02.2017
Publisert av
webredaktør@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker

Relaterte artikler