Næring

Birkenes er en aktiv industrikommune

Den største bedriften I kommunen er 3B Fibreglass Norway as som har ca. 170 ansatte. Andre store bedrifter er Uldal as, Foss Fabrikker as, Scanflex as, Tratec Koab as og Synkron Media as (avd. Birkeland Trykkeri). Birkenes har også flere store transportfirmaer.

Det er et allsidig arbeids – og næringsliv i vår kommune hvor «glassfiberen» er kommunens hjørnesteinsbedrift. Flere firmaer driver en omfattende rutebil – og transportvirksomhet. Det er også en bygge – og håndverkervirksomhet av betydelig omfang.

På Birkeland er det to store dagligvarebutikker i tillegg til en på Herefoss og en på Engesland. Det er også kiosker, noen spesialbutikker, bilverksteder, bank – og regnskapsvirksomheter, hotell og noen mindre overnattingssteder, frisørsalonger, bensinstasjoner, restaurant med flere.

 

Publisert
10.10.2013
Sist endret
13.01.2016
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker