Valg 2015Informasjon om kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg:

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg arrangeres samtidig hvert fjerde år. Det samme gjelder stortingsvalg, men dette er forskjøvet to år i forhold til førstnevnte. Birkenes kommune administrerer med andre ord et valg hvert annet år.

Valgsstyrets sekretær er Kari K Birkeland

kkbi@birkenes.kommune.no

I menyen til venstre finner du mer informasjon om valg i Birkenes kommune.

Informasjon om valget
Valgdager for Kommunestyre og Fylkestingsvalget

Birkenes kommune  holder valgting  mandag 14. september 2015.

Stemmerett og manntall
Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme.

Valgstyre

 - Valgloven

- Valgforskriften

- Valgportalen.no

Publisert
21.06.2013
Sist endret
06.10.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16