Planutvalg 2011-2015

Kommuneloven §10

Planutvalget er et fast utvalg oppnevnt med hjemmel i kommunelovens § 10.
Utvalget skal forestå oppgaver etter den til enhver tid gjeldende plan og bygningslov.

Planutvalget innstiller til kommunestyret i forslag til reguleringsplaner og kommunedelplaner for bestemte områder. Det fatter vedtak i enkelte prinsipielle saker etter delegert myndighet fra kommunestyret.

 

Publisert
11.06.2012
Sist endret
06.10.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16