Møteplan 2015

 Møtedatoer i 2015

                   
Kommunestyret 03.02 24.03 12.05 18.06* 10.09 08.10 21.10 05.11 17.12
Tjenesteutvalget 27.01 17.03 05.05 09.06 01.09     26.10** 30.11**
Formannskapet og
Planutvalg
28.01 18.03 06.05 10.06 02.09     28.10 02.12

Møtedager:

Kommunestyret tirsdager kl 18  fram til 12.05.2015

*Kommunestyret endret møtedager til torsdager med virkning fra junimøte., jf K-sak 018/2015,

**Tjenesteutvalget tirsdager kl 18 fram til ny valgsperiode. Deretter mandager kl 18

Planutvalg og formannskap onsdager kl 15.

Kommunestyret Temamøte onsdag 21.10.2015 kl 09:00 


Her finner du også møteplanen i 2015 inkl  Administrasjonsutvalg,Eldreråd og  Råd for funksjonshemmede

Møteprotokollene finner du under de ulike utvalgene her.

Publisert
19.08.2010
Sist endret
15.10.2015
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16