Kommunestyre 2015-2019

Kommunestyrets medlemmer  2015-2019
Arbeiderpartiet Anders Christiansen
  Linda Hye
  Vidar Larsen
  Brit Kalnæs
  Knut Gunnar Solli
Fremskrittspartiet Odd Gunnar Tveit
  Martin Konstali
Høyre Gunnar Høygilt
  Nils Olav Eikenes
  Jon Inge Holm
  Trygve Endresen
  Olav Vehusheia
Kristelig Folkeparti Anne Kari Birkeland
  Torbjørn Bjorvatn
  Toril Espegren
  Petter Ross
  Geir Colbjørnsen
Senterpartiet Arnt Olav Furholt
  Alfred Skaar Kylland
  Anders Snøløs Topland
Venstre Ole Morten Vegusdal
Publisert
29.09.2015
Sist endret
13.06.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16