Knutepunkt Sørlandet

Knutepunkt kommunene

Knutepunkt Sørlandet er et interkommunalt samarbeidsorgan som omfatter kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Iveland. Knutepunkt Søralandet utgjør ett felles bok- og arbeismarked på tvers av fylkesgrensen og med et befolkningsgrunnlag over 125 000
innbyggere.

Hensikten med samarbeidet er å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig.

Publisert
18.01.2011
Sist endret
18.01.2011
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16