Klagenemd 2011-2015

Forvaltningsloven §28

Skal behandle klager på enkeltvedtak som ikke følger regler etter særlovgivning hvor det gjerne er fylkesmannen som er klageinstans. Nemnden er en vedtakstinnstans.

Publisert
11.06.2012
Sist endret
06.10.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16