Formannskapet 2011 - 2015

Kommuneloven §8

Formannskapet innstiller til kommunestyret i forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, årsregnskap og kommuneplan.

Kommunestyret fastsetter området for formannskapets virksomhet.

Publisert
11.06.2012
Sist endret
06.10.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16