Fellesråd for eldre og funksjonshemmede 2015 -2019

Medlemmer:

Karl Johan Tveiten  leder   - oppnevnt av kommunestyret
Signy Aas Andreassen nestleder  - oppnevnt av kommunestyret
Snefrid Herefoss - representant for eldre
Bjørg Stenslund Tøsse -representant for eldre
Eirk Nesbu -  representant NFFU
Henrik Valentin - representant Mental helse

Varamedlemmer

Mariane Hagestad  - oppnevnt av kommunestyret
Kristine Foss - oppnevnt av kommunestyret
Hans Arne Topland - representant for eldre
Johanna Andreassen - representant for eldre
Kristjan Hilmarsson - representant NFFU
Lilly Marita C Lauvsland - prepresentant Mental helse

 

Publisert
24.11.2015
Sist endret
04.10.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16