Eldrerådet 2011 - 2015

Eldrerådslova §1

I hver kommune skal det være et Eldreråd som blir valgt av kommunestyret for valgperioden.

Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker osm gjelder eldres levekår. Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon i kommunen.

Publisert
11.06.2012
Sist endret
06.10.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16