Politikk

Den overordnede politiske styringsstrukturen består av kommunestyret, formannskapet og tjenesteutvalget. Planutvalget og klagenemnda er personidentiske med formannskapet. Kontrollutvalget er et organ for kommunestyrets egen internkontroll.

Publisert
20.05.2010
Sist endret
20.10.2015
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870

Kontaktperson:
Kari K. Birkeland, tlf: 37 28 15 16

Relaterte emner