Innmelding skole skjer elektronisk – frist 1. mai

Skjema for innmelding skole er på plass på kommunens hjemmeside, i det elektroniske søknadssenteret: https://e-skjema.no/birkenes/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

Med dette er den tradisjonelle skoleinnskrivingen som skjedde på skolene erstattet med en nettbasert løsning.

Fristen for å registrere inn nye førsteklassinger for skoleåret 2017-2018 eller tilflyttinger er 01.05.2017.

Publisert
20.04.2017
Sist endret
27.04.2017
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager