Har du lyst til å hospitere i Birkenes kommune?

Birkenes Kommune og Sørlandet sykehus tilbyr nå gjensidig hospitering. Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss. Søknadsfristen er 15. juni.

Hensikten med avtalen om gjensidig hospitering kan oppsummeres i fem punkter:

• Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

• Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivået

• Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

• Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

• Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus.

Det er mulig å hospitere i uke 11 og uke 42.

Hospiteringsprogram

Mer info om Birkenes Kommune finner du på kommunens hjemmeside

 

Slik søker du

Synes du dette høres interessant ut, og ønsker du å møte oss for felles forståelse og lærdom?

Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering.

 

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Birkenes Kommune.

Søknadsfrist er 15. juni. 

Du er hjertelig velkommen til å søke!

 

Ved spørsmål, ta kontakt med enhetsleder hjemmetjenesten: postmottak@birkenes.kommune.no

Publisert
19.05.2017
Sist endret
19.05.2017
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager