Forarbeid for asfalt på fv 405

Statens vegvesen vil fram til slutten av juni utføre arbeider på fv 405 mellom Omdal sag og Vegusdal.

Arbeidet består av generell utbedring av eksisterende veg i forkant av asfaltering i slutten av juni, og vil i hovedsak bestå av utskifting av stikkrenner, grøftesprenging og knusefresing/forsterkning av vegbane. Statens vegvesen ber trafikantene vise hensyn til arbeidet og takker for tålmodigheten.

Ved spørsmål, kontakt byggeleder Knut Stian Horverak på tlf 977 15 423 eller via mail: knuhor@vegvesen.no

Ved spørsmål etter kl 17.00 eller i helger, kontakt vakta i Setesdal på tlf 370 76990

Publisert
12.05.2017
Sist endret
12.05.2017
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager