Om å søke stilling i Birkenes kommune

Prosedyre ved behandling av jobbsøknader

Etter at søknadsfristen er ute for en bestemt stilling, skjer følgende:

  • Det blir sendt ut en bekreftelse på at søknaden er mottatt
  • Det blir laget en offentlig søkerliste som publiseres på hjemmesiden under innsyn
  • En utvidet søkerliste blir laget, denne skal kun brukes av ansettelsesutvalget
  • Ansettelsesutvalget kaller inn til intervju
  • Avgjørelse vedrørende ansettelse tas i ansettelsesutvalget
  • Ansettelsesutvalgets vedtak skrives av saksbehandler
  • Saksbehandler sender ut et tilbudsbrev, samt arbeidsavtale og taushetserklæring til den som blir tilsatt
  • Etter at tilbud på stillingen er akseptert, undertegnet abeidsavtale er mottatt, blir det sendt ut et avslagsbrev til de som ikke fikk stillingen

Søknadsskjema:
Elektronisk søknadsskjema skal fylles ut med oversikt over utdanning og praksis (CV). Kopier av vitnemål og attester skal medbringes til et eventuelt intervju.

NB! Velger du ny bruker før utfylling av elektronisk søknadsskjema blir opplysningene dine lagret til neste gang du skal søke. Opplysningene som er lagret kan redigeres. Det samme gjelder for tidligere innsendte søknader.

For alle stillinger er det viktig å huske Akrivsaksnummer!

For noen stillinger vil du bli bedt om å innhente politiattest, da må du benytte deg av politiets søknadsskjema for dette.

Publisert
15.05.2013
Sist endret
15.08.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Elektronisk søknadsskjema