Åpne søknader

Fra 1.05.2013 har ikke Birkenes kommune lengre anledning til å ta imot åpne søknader.

Vennligst søk på ledige stillinger når disse blir lyst ut.

 

Mvh
Personal

 

Publisert
28.10.2011
Sist endret
06.03.2017
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Elektronisk søknadsskjema