Innsyn i Birkenes kommunes postjournal/postliste

 

INTERNETTPUBLISERING
Birkenes kommune har valgt å nettpublisere sine offentlige saksdokumenter i fulltekst på den offentlige postlisten.

Kommunen har ingen plikt til å nettpublisere dokumenter og har en bevisst holdning til hva som publiseres og hvilke konsekvenser dette kan få for den enkelte.

INNHOLD
Postlisten inneholder kommunens inngående og utgående dokumenter samt saksfremlegg som er offentlige.

Birkenes kommunes personalarkiv, elevmappearkiv og barnemappearkiv er ikke tilgjengelig på den offentlige postlisten. Det samme gjelder postlisten for fagsystemer innen barnevern, PPT, sykehjem, hjemmesykepleien osv., som håndterer journaler med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

OPPDATERING
Postlisten oppdateres 2 dager etter at et dokument er journalført. Årsaken til dette er gjennomføring av internkontroll, kvalitetssikring og forsvarlig saksbehandling. Dokumentene ligger ute i 6 mnd, saksfremlegg vil alltid ligge ute.

RETT TIL INNSYN
Birkenes kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet etter offentleglova. Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Etter offentleglova er saksdokumenter og postjournaler åpne for innsyn, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter og journaler.

Innsynsbegjæringer sendes til postmottak@birkenes.kommune.no. Oppgi så presist som mulig hvilke dokumenter du ønsker innsyn i. Vennligst opplys om du er part i saken, da har du større innsynsrett.

Utdypende informasjon om Birkenes kommunes offentlige journal

Publisert
10.08.2009
Sist endret
16.01.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker