Museum og kulturminner

Hesjer på Grasham

Birkenes komune har to museer, et i Vegusdal og et på Tveide, Birkeland. Museene gjør en stor jobb med å registrere og ta vare må det mangfold av tradisjoner, gjenstander og gamle skifter. De første skriftelige kildene er fra 1346, mens røttene til Mollestadeika nok har sugd næring av jorda i over tusen år.

Birkenes er stolt av sin historie, hele sju bygdebøker er det blitt til frem til nå.

Birkenes Bygdemuseum, Stiftelsen - Museum
Besøksadresse: Tveide, Birkenes
Telefon: 48 13 07 43

Åpent etter avtale med museumsstyrer Steven Carpenter, tlf. 48 13 07 43 eller send e-post

Torvstrøfabrikken
Landets eneste gjenværende torvstrøfabrikk. Bygd i 1896, i drift til 1967. Restaurert og gjenåpnet som levende industrimuseum i 1989. Lokomobil fra 1907. Demonstrasjoner, konserter og utstillinger.

Åpent: 1. juli til 31. august: Søndager fra kl. 12-17 ellers i året etter avtale med museumsstyrer Steven Carpenter, telefon: 48 13 07 43

Museet disponerer også Flakksvann bomfestehus.Grasham gård
Grasham gård er fra 18-1900-tallet og består av våningshus, uthus med hestevandring, snekkerverksted, smie og kvern. Veteranbuss og verkstedmuseum anno 1950.
• Her arrangeres Grashamdagen i august.
• Her arrangeres demonstrasjoner/aktiviteter.

Barnevandring på sørlandet


Iveland og Vegusdal bygdemuseum
Besøksadresse: Fjermedal, Iveland
Telefon: 37 96 18 06

Åpent: 20. juni til 15. august: Søndager kl. 12-16
Ellers i året kan besøk avtales på telefon med  styreleder Aslak Fjermedal 37961707/91626126eller til Setesdalsmuseet
Beliggenheten er på Fjermedal, 3 km fra rv. 405, og museet består av et gårdstun med syv gamle hus.
I tillegg er det utstillingsbygning med arkeologi, redskaper, innbo,
tekstiler og bøker (bl.a. Christian IV og Fredric IIs bibler).

På friluftsmuseet kan du se innhus, årestove, stabbur, stall, løe, kvernhus. Utstillingene viser arkeologi, redskap, innbo, tekstiler, og bøker, m.a. Christian III´s og Fredrik II´s bibler 1550 og 1589. Du kan også se stokkebåter.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
20.03.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Museumsbestyrer
Steven Carpenter
Tlf: 37 28 15 91

e-post

kommunale virksomheter

Relaterte artikler