Mindre endring av reguleringsplan

Hva som er mindre endring må avgjøres ut fra en vurdering i den enkelte sak. Hovedregelen er imidlertid at mindre endring av reguleringsplan er for eksempel grensejustering eller justeringer av formål. Endring av formål er imidlertid i de fleste tilfeller ikke å regne som mindre endring.

En mindre endring følger i hovedsak den samme prosessen som utarbeidelsen av en ordinær reguleringsplan, men er mindre omfattende.

Før det kan treffes vedtak, skal saken være forelagt berørte myndigheter. Eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg.

Dersom det er kommet innvendinger mot forslaget må det vurderes om saken skal behandles som en reguleringsplan. 

Publisert
11.12.2014
Sist endret
03.05.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker