Hva er kommuneplan?

 

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanen skal brukes strategisk som en oversiktsplan. Alle kommuner skal ha en kommuneplan.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Arbeid med ny kommuneplan

Ny vedtatt samfunndel av kommuneplanen finnes i venstremenyen. Kommunen er nå i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Høringdokumentene til planprogrammet finnes under Høringer/offentlig ettersyn

Gjeldende kommuneplan

Den gjeldende kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 06.09.2011.

Kommuneplanen inneholder overordnede mål og strategier for kommunens ansvarsområder i årene framover. Planen gir føringer for kommende budsjetter, delplaner og behandling av enkeltsaker.

Videre viser planen viktige bestemmelser og retningslinjer for fremtidig arealdisponering, deriblant boligområder, næringsarealer og områder for fritidsbebyggelse.

Kommuneplanen for 2010-2021 (tekstdel).

Kommuneplankartet. 

Hensynssone for landbruk finner du her.

Bestemmelser arealdel

Publisert
19.07.2013
Sist endret
03.05.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker